mod-tarih-1.jpg

Мод тарих үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Мод тарих үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 63 дугаар зарлигаар жил бүрийн 5, 10 дугаар сарын…