1-6.jpg

Сургалт зохион байгууллаа

ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд Уул уурхайн аврах 09 дүгээр анги “Багануур” ХК-ийн удирдах бүрэлдэхүүнд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион…

1-6.jpg

Сургалт, өдөрлөг зохион байгуулав

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Уул уурхайн аврах 09 дүгээр анги  “ Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах” өдрийн хүрээнд …

1-4.jpg

Хамтарсан сургалт зохион байгуулав

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн, албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх сарын аян”-ы хүрээнд алба хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй,…

1-2.jpg

Дадлага сургууль зохион байгуулав

Онцгой байдлын байгууллагын ХАБЭА, албаны бэлэн байдлыг дээшлүүлэх аяны хүрээнд Уул Уурхайн Аврах 09 дүгээр ангийн захирагчийн баталсан төлөвлөгөөний дагуу…

5.jpg

Алба сурталчилах өдөрлөг зохион байгуулав

“Дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдөр”-ийг тохиолдуулан Олон улсын иргэний хамгаалалтын байгууллагаас дэвшүүлсэн “ГАМШИГ, ХЯМРАЛЫН УЛМААС ОРОН ГЭРГҮЙ БОЛСОН ИРГЭДИЙН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТ…