1.jpg

Шарилж арилгах арга

Шарилж ургасан газарт бор картонон хайрцаг дэвсээд дээрээс нь элс хар шороо асгаад зүлэгний үр таривал доороосоо зэрлэг нэвтлэж ургаж…

1-7.jpg

Сургалт зохион байгууллаа

Уул уурхайн аврах 09 дүгээр ангийн захирагчийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/39 дүгээр тушаал, батлагдсан хөтөлбөр удирдамжийн…

1-6.jpg

Сургалт зохион байгууллаа

ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд Уул уурхайн аврах 09 дүгээр анги “Багануур” ХК-ийн удирдах бүрэлдэхүүнд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион…

1-6.jpg

Сургалт, өдөрлөг зохион байгуулав

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Уул уурхайн аврах 09 дүгээр анги  “ Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах” өдрийн хүрээнд …