Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх

1-3.jpg

Эх сурвалж: http://www.ubtraffic.mn/home/v/78853

scroll to top