Шарилж арилгах арга

1.jpg

Шарилж ургасан газарт бор картонон хайрцаг дэвсээд дээрээс нь элс хар шороо асгаад зүлэгний үр таривал доороосоо зэрлэг нэвтлэж ургаж чадахгүй, цаасан хайрцаг нь яваандаа задарч хөрсөндөө шингэдэг байна.

scroll to top