Сургалт зохион байгууллаа

1-7.jpg

Уул уурхайн аврах 09 дүгээр ангийн захирагчийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/39 дүгээр тушаал, батлагдсан хөтөлбөр удирдамжийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын “Тод-Ундрага” ХХК-ийн алтны ил уурхайн ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top