Таны эрх, таны оролцоо-Авлигад үгүй гэж хэлье

1.jpg

Авлигатай тэмцэх газар, АТГ-ын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөл, Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран Нэгдсэн Үндэстний байгууллагаас гаргасан “Таны эрх, таны оролцоо-Авлигад үгүй гэж хэлье” уриан дор соён гэгээрүүлэх өдөрлөгийг зохион байгууллаа. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Уул уурхайн аврах 09 дүгээр ангийн алба хаагчид нэгдэж байна.

scroll to top