Сургалт зохион байгуулж, мэргэжлийн туслалцаа үзүүллээ

1-rotated.jpg

 Уул уурхайн аврах 09 дүгээр ангийн захирагчийн 2022 оны А/27 дугаар тушаалаар 03 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд Дархан-Уул аймгийн “Шарын гол” ХК-ийн Ус шүүрүүлэх уурхайн аврагчдад сургалт зохион байгуулж, амьсгалын бие даасан төхөөрөмжүүдэд засвар үйлчилгээ хийн мэргэжлийн туслалцаа үзүүллээ.

scroll to top