Уул уурхайн аврах 09 дүгээр ангийн бүтээн байгуулалт

image_6483441-1.jpg

Уул уурхайн аврах 09 дүгээр анги нь түүхт 70 жилийн ойн хүрээнд дараах бүтээн байгуулалтын ажлуудыг өрнүүлж байна.

Жагсаалын талбай өргөтгөх ажил

Блок болон төмөр хашааны ажил

Блок шахах, үйлдвэрлэх ажил

Фасадны ажил

гэх мэт ажлуудыг эхлүүлээд явж байна. Цаашдаа илүү их бүтээн байгуулалт, илүү сайхан орчныг бүрдүүлнэ.

scroll to top