Албаны бэлтгэл бэлэн байдал шалгалаа.

Өнөөдөр буюу 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр Уул уурхайн аврах 09 ангийн захирагчийн тушаалаар бие бүрэлдэхүүн ЯАРАЛТАЙ ЦУГЛАР дохиогоор ажилласан.

Хээрийн болон ажиллагааны хувцас, хээрийн үүргэвчийн үзлэг хийж авто машин, багаж хэрэгсэлийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах ажил зохион байгууллаа.

scroll to top