Ажлын хэсэг хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

84350290_802583313576641_7597506261373943808_n.jpg
 Уул урхайн аврах ангиас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 45001 стандартынг хэрэгжүүлэх хүрээнд боловсруулах 13 жуармын талаар томилогдсон ажлын хэсэг хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Мөн ISO 45001 стандартын модуль 1, модуль 2, модуль 3, сургалтад хамрагдсан нийт алба хаагчдаас шалгалт авлаа.

scroll to top