Сургуулийн жилийн нээлтийг зохион байгууллаа.

82783834_216933522664479_8711893602868920320_n.jpg
2020 оны сургуулийн жилийн нээлтийг зохион байгуулж алба хаагчдад сургуулийн жилийн хѳтѳлбѳр тѳлѳвлѳгѳѳ танилцуулж ХАМ-5000 багаж дээр ажиллаж, уурхайн агаарын найрлага хэмжих сургалт зохион байгууллаа.
Мѳн энэ үеэр “Албан хэрэг хѳтлѳлтийн стандарт, мэдлэг”-ийг дээшлүүлэх сарын аяны нээлтийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.

scroll to top