Налайх дүүргийн тоосго үйлдвэрлэгчдийн холбооны удирдлагуудад сургалт зохион байгууллаа

10.jpg

Налайх дүүргийн тоосго үйлдвэрлэгчдийн холбооны аж ахуйн нэгжийн удирдлага хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, маркшейдер инженерүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтаар гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгаа өгөх аргачлал, аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах зааварчилгаа, ажлын байрны галын аюулгүй байдлын тухай зэрэг сэдвүүдээр нийт 4 цагийн сургалтыг тус ангийн техник, аврах ажиллагааны удирдагч, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн инженер, ГХУХБ, Налайх дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч нар заавачилгаа өгч сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top