Хаяг: Уул уурхайн аврах 09 дүгээр анги, Налайх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Утас: 7023105, 70233453.

E-mail: mru.nema.gov.mn

Facebook: https://www.facebook.com/u.u.a.alba/

Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө хүлээн авах E-mail: uuaa.nema@gmail.com