Ашигт малтмал, газрын тос, байгалийн хий олборлох, боловсруулах үйлдвэр, ажлын байр нь хортой, хий тоосны тэсрэх аюултай үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага, тэдгээрт гарч болох:

 • Аюул ослоос урьдчилан сэргийлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
 • Сургалт зохион байгуулах
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл байдалд хяналт тавих
 • Холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах
 • Аюул, осол үүссэн үед аврах, хор уршгийг шуурхай арилгах үндсэн үүрэгтэй. ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
 • Аж үйлдвэрийн яамны 1951 оны 444-р тушаалаар “Уулын аврах команд” нэртэйгээр анх байгуулагдаж
 • БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1961 оны 633-р тогтоолоор “Уулын цэрэгжүүлсэн аврах анги” болон өргөжиж
 • 1995 оны Газрын хэвлийн тухай хуулиар  “Уул уурхайн аврах алба” болгон өргөтгөн зохион байгуулагдаж
 • ЗГ-н 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн 325-р тогтоолоор ОБЕГ-н харъяа Аврах тусгай ангийн “Уул уурхайн аврах салбар”
 • ЗГ-н 2015 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн 80-р тогтоолоор ОБЕГ-ын “Уул уурхайн аврах анги” болсон.
 • ЗГ-н 2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 114-р тогтоолоор Үндэсний аврах бригадын Уул уурхайн аврах анги болсон